Dijabetes je rastući problem, a već danas predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih i razvojnih izazova u 21. veku. Na ovu epidemiju nije imun niko, nije imun ni jedan zdravstveni sistem, ni jedna zemlja. Dijabetes kao hronična i neizlečiva bolest, može da bude uzrok ozbiljnih komplikacija i hiljada smrtnih ishoda godišnje ako se ne otkrije i ne leči. Ipak, uz pristup pravim informacijama o rizicima za nastanak dijabetesa, uz edukaciju o dobroj kontroli šećera u krvi i pravilnom lečenju i programe koji će omogućiti rano otkrivanje i kvalitetno lečenje, problem dijabetesa se može umanjiti.