Menjamo dijabetes

Menjamo dijabetes® predstavlja posvećenost da se izađe u susret potrebama osoba sa dijabetesom kroz donošenje pravih odluka i preduzimanje konkretnih akcija. To znači odabir prave terapije koja se zasniva na razumevanju individualnih potreba uz finansijsku, društvenu i odgovornost prema životnoj sredini. Kroz saradnju pojedinaca, organizacija i vlada na prevenciji i sistematičnom pristupu lečenja, promenićemo procene o dramatičnom porastu broja obolelih od dijabetesa i omogućićemo ljudima da žive zdravijim i boljim životom, sve dok se ne pronađe lek za dijabetes.