U susret boljem lečenju i uslovima za ljude sa dijabetesom

Socijalni i ekonomski troškovi koji nastaju kao posledica dijabetesa mogu se značajno umanjiti ulaganjima u prevenciju dijabetesa i njegovih komplikacija kroz pružanje boljih uslova za lečenje i ranije postavljanje dijagnoze. Otkrivanje bolesti pre nastanka komplikacija i lečenje savremenim lekovima koji omogućavaju dobru regulaciju šećera u krvi tokom celog života, umanjuje rizik od nastanka komplikacija na očima i bubrezima do 25%, dok se rizik za nastanak ozbiljnih komplikacija u poodmaklom stadijumu (potpuno otkazivanje rada bubrega, infarkt srca, slepilo) umanjuje i za 55%. Takođe, procena je da se ovakvim lečenjem nastupanje komplikacija odlaže za najmanje 5 godina, a da se očekivana dužina života pacijenata produžava. Tako unapređeno lečenje na duge staze može umanjiti troškove zdravstvenih sistema u proseku i do 30%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Diabetes; The Policy Puzzle: IsEuropeMaking Progress? 2nd ed. (2008). Federation of European Nurses in Diabetes (FEND) Online: http://www.fend.org/news_assets/DiabetesReport2008.pdf
  • R. Williams, L. Van Gaal, C. Lucioni Assessing the impact of complications on the costs of Type II diabetes Diabetologia (2002) 45:S13–S17
  • D. M. Nathan & J. B. Buse & M. B. Davidson & E. Ferrannini & R. R. Holman & R. Sherwin & B. Zinman. Medical management of hyperglycaemia in type 2 diabetes mellitus: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy. A consensus statement from the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetologia (2009) 52:17–30
  • Geelhoed-Duijvestijn, P. et al "Physician Resistance to Prescribing Insulin: An International Study." Diabetologia, 2003. Peyrot, M. et al "An International Study of Psychological Resistance to Insulin Use among Persons with Diabetes." Diabetologia, 2003.
  • B. Jönsson Revealing the cost of Type II diabetes in Europe Diabetologia (2002) 45:S5–S12