Šta ovo znači za Srbiju?

U Srbiji, kao i širom sveta, broj osoba sa dijabetesom raste velikom brzinom. Nezdrav način života
i nedovoljna fizička aktivnost koji povećavaju rizik za nastanak dijabetesa sve su učestalija pojava.
Ovo predstavlja jasan signal da su nam neophodne hitne promene!

Prema rezultatima Istraživanja zdravlja stanovnika Srbije 2006. godine, 18% školske dece i omladine u Srbiji imalo je prekomernu telesnu masu (ITM ≥ 25 kg/m2).*

U kategoriji odraslog stanovništva čak 54,5% osoba je imalo prekomernu telesnu masu.* Kod obolelih od tipa 2 dijabetesa učestalost prekomerne telesne mase je još veća i u trenutku otkrivanja dijabetesa iznosi 60,7%.**


Osobe sa faktorima rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti imaju 2,5 puta veći rizik za pojavu ishemijske bolesti srca u toku 10 godina u odnosu na opštu populaciju.

 

 

* Izvor: Istraživanje zdravlja stanovnika Republike Srbije, 2006. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.
** Izvor: Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, prosek 2008-2009. godine.