Dijabetes kao globalni problem

 

 U trenutku dok ovo čitate…

Na globalnom nivou:

  • 366 miliona ljudi boluje od dijabetesa
  • za lečenje dijabetesa potroši se 465 milijardi američkih dolara godišnje
  • 4,6 miliona ljudi godišnje umire od posledica dijabetesa