Faktori rizika

Niko ne zna tačno šta je uzrok dijabetesa. Ipak, naučnici naporno rade kako bi to otkrili. Ipak, znamo da neke stvari, takozvani faktori rizika, povećavaju rizik za dobijanje dijabetesa tip 2.
Faktori rizika za dijabetesa tip 2 su:

  • starost preko 45 godina
  • gojaznost
  • dijabetes u porodici
  • nedovoljna fizička aktivnost
  • pojava dijabetesa tokom trudnoće ili rađanje beba težih od 4 kg
  • visok krvni pritisak (140/90 mm Hg ili više)
  • HDL (“dobar”) holesterol manji od 0,9 mmol/L