Tip 1

Može se javiti u bilo kom uzrastu, iako se obično javlja kod dece do 15 godina. Tip 1 dijabetesa je rezultat masivnog propadanja beta ćelija koje proizvode insulin u pankreasu. Ovaj tip dijabetesa se mora lečiti nadoknadom insulina.