Hipoglikemija

Većina osnovnih lekova povećava rizik od prekomernog pada nivoa šećera u krvi – hipoglikemije. Jedan od osnovnih izazova u lečenju dijabetesa je održati ravnotežu i lečiti visok nivo šećera u krvi – hiperglikemije, a da se pri tom ne izazove prekomeran pad šećera. Rizik od hipoglikemije stvara kod pacijenata otpor i strah i umanjuje broj pacijenata koji se pridržavaju terapije.