Značaj dobre regulacije

Kasne komplikacije imaju veoma veliki uticaj na zdravstveno stanje i na kvalitet života pacijenata. 72% pacijenta koji su bili ispitivani u CODE-2 studiji, imalo je bar jednu komplikaciju, pri čemu je

  • 19% imalo mikrovaskularne
  • 10% makrovaskularne
  • 24% i mikro- i makrovaskularne komplikacije.

Od mikrovaskularnih komplikacija, najčešće su bile:

  • neuropatije koje su zastupljene sa 28%
  • oštećenja bubrega sa 20%
  • oštećenja očiju sa 20%, pri čemu je 6,5% moralo da leči oštećenje vida.

Od makrovaskularnih komplikacija najviše je:

  • oštećenja periferne cirkulacije sa 18%
  • anginu pektoris ima 17% ispitanika
  • 12% ima otkazivanje srčanog rada
  • 9% infarkt srca
 
 
 

Izvor: R. Williams, L. Van Gaal, C. Lucioni Assessing the impact of complications on the costs of Type II diabetes Diabetologia (2002) 45:S13–S17