Kasne komplikacije dijabetesa

U ranim fazama dijabetesa, pacijenti nemaju izraženih tegoba zbog kojih bi se javili lekaru. U odsustvu simptoma, bolest napreduje, a dijagnoza se ne postavlja zbog povišenog nivoa šećera u krvi, već češće zbog razvijenih kasnih komplikacija koje nastaju u poodmakloj fazi bolesti.

Ovo je potvrđeno i u jednoj od najvećih kliničkih studija iz ove oblasti – UKPDS, koja je pokazala da više od polovine pacijenata ima razvijene komplikacije u momentu postavljanja dijagnoze. Zbog kasnog postavljanja dijagnoze (najveći broj pacijenata u momentu postavljanja dijagnoze boluje od dijabetesa tokom 6 do 9 godina) veoma mali deo beta ćelija (ćelija koje stvaraju i luče insulin), je očuvan u momentu kada se konačno otpočne sa lečenjem.