Problemi sa kojima se suočavamo

U principu, pacijentima su danas dostupni osnovni lekovi za lečenje dijabetesa, ali savremene terapije poput insulinske pumpe, savremenih insulina, inkretina ili profesionalnog lečenja dijabetesnog stopala, velikom broju pacijenata nisu dostupne. Osnovni lekovi koji su dostupni, nažalost imaju ograničenja i nedostatke:

  • Loša regulacija nivoa šećera u krvi
  • Povećenje telesne težine
  • Hipoglikemije
  • Komplikovani terapijski režimi