Iskustva drugih

Zbog kasnih komplilacija, dijabetes ima značajan uticaj na zdravstvene fondove. Na primer, prema CODE-2 studiji, ukupni direktni troškovi lečenja dijabetesa u osam evropskih zemalja iznosili su u proseku 2.834 €, od čega su najveći deo troškova, preko 55%, bili troškovi hospitalizacije zbog kasnih komplikacija. Trošak za lekove za regulaciju šećera u krvi iznosio je samo 7% svih ukupnih direktnih troškova[i].

 Iako se procenjuje da je dijabetes četvrti glavni uzrok svih smrtnih ishoda, u stvarnosti je uticaj dijabetesa verovatno još veći, jer se ova procena bazira na izveštajima lekara o direktnom uzroku smrti, pri čemu se veoma često zaboravlja da je za mnoge uzroke smrti, poput infarkta srca, izazvan upravo dijabetesom.[i] B. Jönsson Revealing the cost of Type II diabetes in Europe Diabetologia (2002) 45:S5–S12