Povećanje telesne težine

Uticaj terapije dijabetesa na telesnu težinu postala je evidentna u UKPDS studiji, i to na sve pacijente, bez obzira na terapiju koja je upotrebljavana. Ipak, pacijenti koji su lečeni insulinom dobijaju najviše kilograma i oni za 10 godina u proseku dobiju 4 kg više nego pacijenti na drugim lekovima. Dobijanje na težini povećava rizik od kardiovaskularnih oboljenja i umanjuje broj pacijenata koji se pridržavaju terapije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKPDS 33