Prostor za uštedu

Dokazano je da dobra regulacija šećera u krvi značajno umanjuje učestalost kasnih komplikacija dijabetesa. Kao cilj lečenja dijabetesa prihvaćen je nivo HbA1c manji od 7%.

Nivo HbA1c je u direktnoj vezi sa rizikom od razvoja svih komplikacija dijabetesa. Smanjenje vrednosti HbA1c za 1% dovodi do:

  • smanjenja rizika od nastanka svih komplikacija za 21%
  • umanjenja rizika od smrtnog ishoda izazvanog dijabetesom za čak 21%
  • pada rizika od nastanka infarkta srca za 14%
  • smanjenja učestalosti mikrovaskularnih komplikacija (neuropatije, otkazivanja rada bubrega i oštećenja vida) za čak 37% .

Rano postavljanje dijagnoze i otpočinjanje lečenja dijabetesa ne samo da produžava očekivani životni vek i povećava kvalitet života pacijenata, već znači i značajnu uštedu na duge staze.