Komplikovani terapijski režimi

Pojedini lekovi se moraju uzimati u tačno određeno vreme i tako utiču na svakodnevne aktivnosti pacijenata. Takođe, ove terapije zahtevaju česte i bolne provere nivoa šećera u krvi. Upravo zbog toga, više od polovine pacijenata sa dijabetesom tip 2, pokazuje zabrinutost kada treba da se uključi insulin u lečenje (DAWN studija). Za 50% ovih pacijenata uključivanje insulina u terapiju znači da su bili neuspešni u lečenju dijabetesa i regulaciji šećera u krvi. Tek svaki peti pacijent smatra da će im insulin pomoći da dijabetes drže pod kontrolom. Trećina lekara odlaže uvođenje insulina u terapiju sve dok to nije apsolutno neophodno i neizbežno[i].[i] Geelhoed-Duijvestijn, P. et al "Physician Resistance to Prescribing Insulin: An International Study." Diabetologia, 2003. Peyrot, M. et al "An International Study of Psychological Resistance to Insulin Use among Persons with Diabetes." Diabetologia, 2003.