Loša regulacija nivoa šećera u krvi

Tablete (oralni antihiperglikemici) imaju ograničen uticaj na vrednost glikoziliranog hemoglobina (HbA1c) i manje od polovine pacijenata koji primaju ovu vrstu terapije postiže preporučene ciljeve lečenja. Ovi lekovi mogu da snize vrednost HbA1c za 0,5% do 1,5% (u kombinaciji metformin i derivati SU do 2%). Uz upotrebu insulina, pad vrednosti HbA1c može da bude do 3,5%[i]. Ipak, veliki broj pacijenata koji se leče tabletama, ne počinje da prima insulin i pored loše regulacije nivoa šećera u krvi, jer imaju strah zbog mogućih hipoglikemija.[i] D. M. Nathan & J. B. Buse & M. B. Davidson & E. Ferrannini & R. R. Holman & R. Sherwin & B. Zinman. Medical management of hyperglycaemia in type 2 diabetes mellitus: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy. A consensus statement from the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetologia (2009) 52:17–30